B16 uvádí...

sobota 1/9/2018
17:00
Fata Morgana
Městské muzeum


Tvorba Jiřího Smýkala Donné je zcela nasáklá filmovou poetikou inspirovanou dada- ismem, expresionismem a surrealismem. Setkání silného obrazového cítění s pouťovostí - na operačním stole. K filmování se Jiří Smýkal (1950) dostal přes sběratelství starých filmů. V 70. letech patřil k nejmladším filmovým sběratelům a velmi si vážil Myrtila Frídy z tehdejší Československé filmotéky. Frídova smrt v roce 1978 jej zasáhla natolik silně, že se sbíráním skončil. Začíná točit. Od roku 1978 až dosud tvoří pod hlavičkou skupiny Esenc. Vedle narativních hříček si autor libuje v odkazech na éru němého filmu (Macarát je jedinečnou poctou scéně na schodišti z Křižníka Potěmkina, natočené příznačně na Schodové ulici v Brně, Porcelánová opera a Fantomea pak mají blízko k expresionismu). Dalšími typickými prvky vedle cinefilie je cit pro tělesnost a prkennost hereckého projevu s nepřehlédnutelnou výtvarnou stránkou pozoruhodně skloubenou s přiznávanou slabostí pro kolotočářskou estetiku.

Kurátor výběru: Miloš Henkrich, B16

Bludný balvan / Režie: Jiří Smýkal Donné, 1987, 14 min
Fantomea / Režie: Jiří Smýkal Donné, 1985, 10 min
Macarát / Režie: Jiří Smýkal Donné, 1981, 8 min
Porcelánová opera / Režie: Jiří Smýkal Donné, 1982, 14 min