UNZALAB MILÁNO 2

čtvrtek 30/8/2018
21:30
Cinema Excelsior FOKUS ITÁLIE
Městské muzeum


Tzv. artist-run film labs jsou fenoménem – antitezí digitálního věku. Rozhodli jsme se proto do sekce zahrnout ponory do italské praxe.

UnzaLab je nezávislou a neziskovou filmovou laboratoří, která působí od roku 2015 v Niguardě, na periferii Milána. Laboratoř se zrodila z kulturní organizace Unza, ve které skupina tvůrců začala experimentovat s rukodělnými filmy vytvářenými na formát super8. Od roku 2010 začala skupina pracovat na společných filmech. Kolektivní povaha filmové tvorby je důležitým momentem činnosti laboratoře. V UnzaLabu se sdílí znalosti, zařízení pro práci s filmovými materiály super8 a 16mm (kamery, projektory, vyvolávací tanky, střihové stoly). Každý, kdo chce objevovat možnosti práce s filmovým materiálem, může využívat vybavení laboratoře. UnzaLab usiluje o kolektivní a rovný přístup k filmové produkci.

Kaleidoshock
Kaleidoshock je živá filmová performance. Prezentace analogových zařízení pomocí 35mm diapozitivů (staré didaktické diapozitivy a filmový záznam), 16mm filmu (vyro- beného ručním zpracováním, fotochemickými experimenty a kontaktním tiskem), super8 filmu (nalezené záběry) v kombinaci s živou elektronickou hudbou z dílny Giuseppe Nevsky Chito. Hypnotická výprava vesmírem s cílem odhalit nové světy a pocity.

Autor: kolektivní performance Unzalab Collective
Země: Itálie
Rok: 2017
Technologie: výchozí materiál 16 mm a super8
Délka: 30 min