UNZALAB MILÁNO 1

čtvrtek 30/8/2018
17:30
Cinema Excelsior FOKUS ITÁLIE
Městské muzeum


Tzv. artist-run film labs jsou fenoménem – antitezí digitálního věku. Rozhodli jsme se proto do sekce zahrnout ponory do italské praxe.

UnzaLab je nezávislou a neziskovou filmovou laboratoří, která působí od roku 2015 v Niguardě, na periferii Milána. Laboratoř se zrodila z kulturní organizace Unza, ve které skupina tvůrců začala experimentovat s rukodělnými filmy vytvářenými na formát super8. Od roku 2010 začala skupina pracovat na společných filmech. Kolektivní povaha filmové tvorby je důležitým momentem činnosti laboratoře. V UnzaLabu se sdílí znalosti, zařízení pro práci s filmovými materiály super8 a 16mm (kamery, projektory, vyvolávací tanky, střihové stoly). Každý, kdo chce objevovat možnosti práce s filmovým materiálem, může využívat vybavení laboratoře. UnzaLab usiluje o kolektivní a rovný přístup k filmové produkci.

Deriva 6 min
Interviste Mute a Niguarda 20 min
Mhaterah 3 min, 29 sec
Taglia 3 min, 37 sec
Michail e Ronald 4 min, 23 sec
From Zoom #1 2 min, 37 sec
Cornelius 3 min, 22 sec
DADIDA 3 min, 53 sec
DADIDA ARDE 2 min, 21 sec