FCF FILMS

úterý 28/8/2018
21:30
Fata Morgana
Malá scéna Dům Chopin


FREE CINEMA FILMS UVÁDÍ... KRÁTKÉ FILMY DO ČESKÝCH KIN

IGNATIA AMARA / režie: Tereza Vejvodová, 2014, 14 min
MÁRINKA / režie: Lukáš Janičík, 2013, 15 min
MARTIN / režie: Antonie Formanová, 2016, 12 min
OKAMŽIK / režie: Valeria Recmanová, 2017, 9 min


Free Cinema Films je nově vznikající distribuční a produkční label, který si klade za cíl podporovat mladé, nezávislé filmaře. Přináší do českých kin pásma krátkých filmů z dílny začínajících filmařů a zaměřujeme se na alternativní formy distribuce. Projekce kombinuje s přednáškami, debatami a tematickými workshopy. Dramaturgové FCF se věnují distribuční podpoře vyhraněných autorských filmů svých generačních sou- putníků. Pásmo sestavené pro Marienbad představuje výběr filmů, které byly natočeny během ročního vzdělávacího cyklu Jak stvořit film. Tři z nich posloužily svým autorům jako vstupenka na prestižní filmové školy. Čtvrtá se po jeho završení rozhodla s klidným svědomím pro alternativní divadlo. Jak to vypadá, když vášeň pro filmové umění nabývá pevného skupenství?

Kurátor programu: Jan Touš