Statut festivalu a soutěžní sekce v roce 2018

1. Posláním Marienbad Film Festivalu je rozvoj oblasti experimentálního filmu v České republice i v mezinárodním kontextu a dále kulturní a společenský rozvoj města Mariánské Lázně i celého regionu Mariánskolázeňska. 

2. Pořadatelem festivalu je MarienbadFilm z.s. se sídlem Husova 212, Velká Hleďsebe, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., webové stránky: www.marienbadfilmfestival.com

3. Marienbad Film Festival se uskuteční v Mariánských Lázních ve dnech 28. srpna až 1. září 2018. 

4. Soutěže českých experimentálních filmů v sekci Theatre Electrique se mohou zúčastnit krátkometrážní, středometrážní i dlouhometrážní filmy, které odpovídají definici českého filmu dle zákona o audiovizi (§2 odst. 1 písm. e) bod 1 i 2 zákona 496/2012 Sb.), byly vyrobeny počínaje 1. 1. 2016 (směrodatné je datum premiéry, pokud už proběhla), vykazují znaky experimentu dle definice Státního fondu kinematografie (Výzva k podávání žádostí o podporu kinematografie – Experimentální film z 18. 6. 2017) a neúčastnily se soutěže v předchozích ročnících festivalu.

5. Výzva k přihlašování filmů do soutěže bude zveřejněna nejpozději v dubnu 2018. Filmy jsou přihlašovány prostřednictvím on-line formuláře. Filmy mohou přihlásit jak samotní tvůrci, tak producenti filmů. Podmínkou je oprávnění film na festivalu uvést. 

6. Všechny filmy zařazené do programu festivalu jsou promítány v původním znění a musí být opatřeny anglickými titulky. Přijímány budou pouze filmy v dobrém technickém stavu a v následujících formátech v kvalitě pro projekci v kinosálech: 35mm filmová kopie (preferována), DCP, data v libovolném HD formátu (M-PEG 4, H264 či jiný HD formát). Projekční kopie vybraných filmů musí být festivalu zaslány nejpozději do 15. srpna 2017, není-li výslovně sjednáno jinak (např. u sitespecific projekcí).

7. Účast v soutěži není nárokovatelná. Filmy do soutěže vybírají pořadatelé festivalu z přihlášených. Účastník nesmí odvolat film z programu festivalu poté, co festival jeho uvedení oficiálně potvrdil. 

8. Porota je složena z významných osobností v oblasti experimentálního filmu z České republiky i ze zahraničí. Členem poroty nemůže být ten, kdo se podílel na vzniku některého ze soutěžících filmů. Všichni členové poroty jsou zavázáni mlčenlivostí. Ředitelé a dramaturgové festivalu se mohou účastnit zasedání poroty, ale nepodílejí se na hlasování.

9. Festival zastává názor, že ve volné autorské tvorbě je sporné soutěžit. Proto odborná porota neuděluje jednu hlavní cenu, ale symbolicky tři stejně hodnotné Ceny Marienbad Film Festivalu. Součástí ocenění je i finanční odměna 10 000 Kč určená pro tvůrce každého z oceněných filmů. Výše této odměny poukazuje na fakt, že žádost o podporu byť krátkého, nezávislého experimentálního filmu u Státního fondu kinematografie, který jediný v České republice systematicky podporuje experimentální filmovou tvorbu, je zpoplatněna touto relativně vysokou částkou.

10. Od oceněných tvůrců se očekává, že se o uvedené ceně zmíní v rámci své země i v mezinárodním měřítku a ve svých propagačních materiálech. 

11. V nejasných situacích nebo statutem nepředvídaných případech rozhoduje ředitelka Marienbad Film Festivalu. V závažných případech si pořadatel vyhrazuje právo na změny. 

12. Účast na festivalu je podmíněna souhlasem s tímto statutem.