GALA

Sekce Gala představí festivalovým divákům náš kurátorský výběr filmové klasiky. Divácký zážitek umocní genius loci mariánskolázeňských sálů: Casina a Městského divadla. Dva filmy budou promítnuty z filmových kopií na speciálně připravených promítacích přístrojích. Třetí pak v podobě digitálně restaurované verze. Vzhledem k faktu, že se festival v letošním roce soustředí na italskou kinematografii, rozhodli jsme se do programu zařadit dva filmy italského režiséra Dina Risi. Ten sice nepřestavuje autora, který by své dílo zasvětil posouvání hranic filmové řeči, nicméně stál u zrodu žánru commedia all'italiana, který se vyznačoval tím, že dokázal skloubit důslednou společenskou kritiku a reflexi stavu italské společnosti s masovým diváckým vkusem. Budete mít výjimečnou příležitost shlédnout na filmovém plátně dva jeho vrcholné filmy: Il Sorpasso a I Mostri. Oběma filmům je společné hvězdné obsazení herci formátu Vitttoria Gassmana, Jeana-Louise Trintignanta a Uga Tognazziho.

Program sekce je zajištěn za nezištné podpory Národního filmového archivu a italských filmových společností SURF FILM s.r.l. a R.T.I. S.p.A. - MEDIASET. Zvláštní poděkování pak patří vážené paní Monice Giannotti a Annamarii Napoli.

Theatre Electrique - soutěž

Theatre Electrique je soutěžní sekce experimentálních filmů. Pohybuje se v širší definici experimentálního filmu, do které zapadají vedle klasické abstraktní a nenarativní tvorby i některé hraniční případy formálně nebo obsahově subverzivních nezávislých děl, která se ostřeji vymezují ke standardům mainstreamového filmu. Letošní výběr 29 filmů obsahuje široké spektrum autorské filmové tvorby - od čistého experimentu, přes dokument a animaci, až po výsostně autorské variace hraného filmu.

Cinema Excelsior

V programové sekci Cinema Excelsior se v každém ročníku může návštěvník seznámit s experimentální scénou vybrané národní kinematografie. Letos je to Itálie. Země rozměrná, různorodá, plná rozporů, které se propsaly i do její bohaté filmové tradice.

Sedm programových bloků uvede filmy současných filmařů mladší a střední generace. Není úsilím Cinema Excelsior provádět akademickou selekci, nýbrž spíše nalézt aktivní a výrazné autory, kteří mohou svými filmy poskytnout inspiraci a srovnání úrodě české bilanční přehlídky Theatre Electrique. Představeny budou výběry z filmových festivalů Visioni Italiane a Analogica, tvorba artist-run film labů z Neapole a Milana, a kurátorský výběr kolegů z iniciativy Camera Ardente.

Česká Retrospektiva - Bilance Adély Babanové

Adéla Babanová ve své tvorbě využívá filmové médium ke zkoumání osobní a kolektivní paměti a její manipulace. Reálné události a příběhy často využívá ke stavbě nových příběhů, skrze které nahlíží hranici mezi realitou a fikcí, odhaluje proces interpretace a zapamatovávání. Její filmy reflektují pozici umělce ve společnosti i roli ostatních aktérů uměleckého provozu. Je autorkou fiktivního filmu dokumentujícího reálný projekt na propojení Československa s Jadranským mořem Návrat do Adriaportu (2013) a několika videí a zvukových prací, které jsou převážně prezentovány v galerijních prostorech. V sekci Bilance Adély Babanové bude představeno v rámci tří bloků pět filmů a jedna trilogie.

Forum Marienbad

V sekci Forum Marienbad uvádíme program vycházející ze čtyř principů avantgardního filmového představení:

  • Autorem se rozumí autor představení, ať už vystupuje v roli filmového režiséra (celku či části představení), filmového kurátora (tedy autora výběru částí představení), či ve volné kombinaci těchto profesí.
  • Filmem se rozumí vlastní představení. Nedokončené dílo nebo koncept díla je tu vnímáno jako plnohodnotné dílo, „proces tvorby“ a „nedokončenost“ jako plnohodnotné umělecké prostředky. Pokud se představení skládá z několika děl, vnímáme je ve vzájemné souvislosti, tedy jako dílčí součásti celku.
  • Jsou-li do programu zařazena díla, která obecný konsensus nevnímá jako avantgardní, vnímáme je jako avantgardní, a to právě z prostého důvodu jejich zařazení do programu autorem.
  • Jako film vnímáme i takové představení, které jeví i jen dílčí, nebo vůbec žádné, znaky standardního kinematografického díla, totiž že se nejedná o dílo realizované prostřednictvím aparátu pro záznam obrazu a zvuku (kamery) a aparátu pro reprodukci tohoto záznamu (projektoru). Dílo se stává filmem v momentě, kdy jej jako film označí jeho autor.

Industry program

Marienbad chce být festivalem ve službách experimentálního filmu, vyhraněných autorských tendencí, solitérství a nezávislé tvorby. Náš odborný program není elitářský. Vytváří prostor pro setkávání v detailu. Autorů mezi sebou - i s diváky. Tři setkání. Rukodělný film - dostanete příležitost k vlastní tvorbě pod vedením Martina Čiháka a Františka Týmala. La Tavola Rotonda - vstoupíme do ponorné řeky italského filmu s autory, kteří přijeli prezentovat svou tvorbu na Marienbad. Works in Progress - když se rozhlédnete po sále, zjistíte, že na to nejste sami.

Fata Morgana

Fata Morgana je novou programovou sekcí, která staví mosty. Nabízíme v ní prostor spřáteleným festivalům, distributorům a kurátorům. Čtyři bloky. Brněnská 16 na podzim oslaví 59. ročník. Tradiční přehlídka amatérů se v posledních letech přetavila na mezinárodní festival krátkých filmů. Nicméně výběr Miloše Henkricha míří do historie. V díle medailisty B16 z 80. let Jiřího Smýkala Donné si podává ruku avantgardní tendence s filmovým amatérstvím v tom nejlepším slova smyslu. Vlastní kurátorský výběr představí kolegové z Přehlídky animovaného filmu a současného umění. Jejich snaha o další distribuci experimentálních filmů, které jsou uvedeny v průběhu olomoucké přehlídky, je pro nás inspirativní do morku kostí. Free Cinema Films je distribuční a produkční label, který pomáhá autorům, kteří stojí “na okraji filmového prostředí”. Ať přešlapují na začátku kariéry, a nebo je jejich autorská ryzost těžko stravitelná v industry kuloárech. Ars Electronica představí výběr rakouského festivalu, který propojuje svět umění a techniky.

Full Moon Forum

Doprovodný program Marienbad Film Festivalu opět zajišťuje spolek švihák společně s hudebním magazínem Full Moon. Letos FULL MOON FORUM startuje stejně jako celý festival v úterý 28.08.18 ve společenském domě Casino gala projekcí a koncertem MIDI LIDI. Ve středu 29.08.18 se přenese do kolonády Ferdinandova pramene.

Rodiny s dětmi

Pro rodiny s dětmi i hravé dospělé je připraven bohatý doprovodný program.