Mgr. Milan Klepikov, PhD

Narozen 22.7. 1965 v Praze. Vystudoval katedru filmové vědy Filosofické fakulty UK. Vyučoval dějiny filmu na FAMU (1995–1996), na katedře filmové vědy FF UK (1996–2001). Od roku 2000 vede nepřetržitě program kina Národního filmového archivu Ponrepo v Praze. Autor kritik, esejů, překladů. Publikoval řadu rozhovorů, mj. s Peterem Kubelkou, Alfredem Brendelem, Michelem Cimentem, Enno Patalasem, Naumem Klejmanem.

Pravidelně přispívá do českých a německých odborných publikací (Ingmar Bergman, Alfred Hitchcock, Metropolis Fritze Langa aj.). Člen redakční rady časopisu Film a doba. V roce 1991 spoluzaložil časopis Cinepur.


Francesco Pitassio

Filmový historik a teoretik italského původu. Zabývá se moderní italskou filmovou historií a kinematografií střední Evropy. Absolvoval Filmová studia na univerzitě v Bologni, v současnosti vyučuje na Università degli Studi v Udine. Specializuje se na italský neorealismus, němou éru kinematografie a filmovou teorii. Ve své disertační práci se věnoval filmovému herectví v evropské kinematografii dvacátých let s důrazem na československý němý film. Od roku 1997 je členem poradní rady mezinárodní filmovědné konference v Udine. Působí v redakčních radách několika filmových časopisů (Italiana, Iluminace). Od roku 2011 je čestným členem České společnosti pro filmová studia.

Andrea Slováková

Dokumentaristka, filmová teoretička a kurátorka. Působila v letech 2003 – 2011 ve vedení MFDF Ji.hlava, kde byla ředitelkou pro publikační činnost a v současnosti pro něj dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů. V letech 2012 – 2015 byla ředitelkou Nakladatelství AMU. Působila jako šéfredaktorka sborníku textů o dokumentu DO a založila nakladatelství Nová Beseda. Je členkou redakční rady periodika o dokumentárním filmu Dok.revue, filmového časopisu Iluminace a expertkou Státního fondu kinematografie.

Publikuje texty o filmu ve filmových a kulturních časopisech (Cinepur, Kino Ikon, A2). Vyučuje na Masarykově univerzitě a na FAMU. Natočila portrét českého matematika Petra Vopěnky (2006), studentský film o mracích Oblaka (2007) nebo experimentální metrický film Rekonstrukce průmyslu (2016).

foto © Karel Cudlín
foto © Karel Cudlín