Přihlaste svůj film na 4. ročník Marienbad Film Festivalu

Do konce května můžete přihlásit své dílo do programu 4. ročníku Marienbad Film Festivalu, který se letos koná od 28. do 31. srpna 2019. Přehlídka představí vybrané filmové projekty na principech konference, umožňuje prezentaci experimentálních děl v co nejširším slova smyslu a je otevřená dílům dokončeným i rozpracovaným. Podmínkou je osobní účast tvůrců. Přehlídka je nesoutěžního charakteru.

Své projekty přihlašujte prostřednictvím on-line formuláře.  

Termín pro přihlášení: 31. 5. 2019
Registrační poplatek: 200 Kč / 10 Eur