Ceny Marienbad Film Festivalu uděleny!

Tříčlenná mezinárodní porota, ve které zasedla filmová teoretička a dokumentaristka Andrea Slováková, italský filmový historik Francesco Pitassio a dramaturg archivního kina Ponrepo Milan Klepikov rozdělila tři rovnocenné Ceny Marienbad Film Festivalu za nejlepší český experimentální film, jež v tomto roce získali Michaela Režová za výtvarný dokument Štvanice, Michal Kindernay za vizuální esej Transformace / Výpary / Melanosis a František Týmal za site specific projekt Taran.
 
Výherci získávají finanční odměnu 10.000,- Kč. Výší této částky festival poukazuje na fakt, že žádost na podporu byť krátkého, nezávislého experimentálního filmu u Státního fondu kinematografie, který jediný v České republice systematicky podporuje experimentální tvorbu, je zpoplatněna touto relativně vysokou částkou.
 
   GALA ZAK 5DEN CERNICH WEB 2   GALA ZAK 5DEN CERNICH WEB 3
 
Porota dále navíc udělila dvě čestná uznání, a to Petru Skalovi za celoživotní přínos českému experimentálnímu filmu a Viole Ježkové za její bilanční dokumentární filmu Všechno má svůj čas.
 
Blahopřejeme!